Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
gov.pl/web/gddkia-kielce

Kierownik Projektu: Artur Wojnowski
tel.:  +48 41 34 03 900,  +48 41 345 74 31
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


DTŚ S.A.
www.dts-sa.pl

Inżynier Kontraktu: Grzegorz Kot
Adres biura Inżyniera Kontraktu:
ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
tel:   +48 605 470 601

e-mail: biuro@s19-malewice-chlebczyn.pl

Wykonawca


Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
www.kolin.com.tr/en

Dyrektor Kontraktu: Łukasz Prędecki
Kierownik Budowy: Łukasz Fedor
Adres siedziby Wykonawcy:
ul. Grzybowska 4 lok U-8A, 00-131 Warszawa
Adres Biura Budowy:
ul. Ciechanowiecka 65, 17-300 Siemiatycze
tel:   +48 785 559 292

e-mail: sekretariat@kolin.com.trInstytucje zaangażowane w realizację projektu