Procentowe zaawansowanie prac

Zaawansowanie finansowe

7,50% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie Rzeczowe: Projektowanie

Etap Projektowania do złożenia wniosku o ZRID: 100,0%


Etap Projektowania do uzyskania decyzji ZRID: 100,0%Zaawansowanie Rzeczowe: Budowa

Zaawansowanie robót drogowych: 0,0%


Zaawansowanie robót mostowych: 0,0%


Zaawansowanie robót sanitarnych: 0,0%


Zaawansowanie robót elektroenergetycznych: 0,0%


Zaawansowanie robót teletechnicznych: 0,0%


Postęp prac

Luty 2024 - ⇅

Tydzień – 12.02.2024 – 18.02.2024

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

  • Rozpoczęto rozpoznanie saperskieTydzień – 05.02.2024 – 11.02.2024

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

  • W dniu 07.02.2024 został Przekazany Plac Budowy.
  • Zgłoszenie rozpoczęcia Robót do Wojewódzkiego Inspektoratu Robót Budowlanych w dniu 08.02.2024 r.
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅