Procentowe zaawansowanie prac

Zaawansowanie finansowe

1,95% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie Rzeczowe: Projektowanie

Etap Projektowania do złożenia wniosku o ZRID: 105,0%


Etap Projektowania do uzyskania decyzji ZRID: 31,0%Zaawansowanie Rzeczowe: Budowa

Zaawansowanie robót drogowych: 0,0%


Zaawansowanie robót mostowych: 0,0%


Zaawansowanie robót sanitarnych: 0,0%


Zaawansowanie robót elektroenergetycznych: 0,0%


Zaawansowanie robót teletechnicznych: 0,0%


Postęp prac

Wrzesień 2022 - ⇅

Tydzień – 19.09.2022 – 25.09.2022

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Kontynuowano prace w zakresie geodezji.
 • Kontynuowano prace środowiskowe.
 • Kontynuowano prace nad projektem budowlanym.
 • Prowadzono bieżącą koordynację międzybranżową.
 • Kontynuowano pozyskiwanie ostatnich brakujących uzgodnień projektów branżowych.
 • Kontynuowano bieżące usuwanie kolizji międzybranżowych.
 • Prowadzenie prac w zakresie branży odwodnienia.
 • Prowadzono prace w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznej.
 • Kontynuowana prace w zakresie Architektury na MOP i OUD.Tydzień – 12.09.2022 – 18.09.2022

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Kontynuowano prace w zakresie geodezji.
 • Kontynuowano prace środowiskowe.
 • Kontynuowano prace nad projektem budowlanym.
 • Prowadzono bieżącą koordynację międzybranżową.
 • Kontynuowano pozyskiwanie ostatnich brakujących uzgodnień projektów branżowych.
 • Kontynuowano bieżące usuwanie kolizji międzybranżowych.
 • Prowadzenie prac w zakresie branży odwodnienia.
 • Prowadzono prace w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznej.
 • Kontynuowana prace w zakresie Architektury na MOP i OUD.Tydzień – 05.09.2022 – 11.09.2022

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Kontynuowano prace w zakresie geodezji.
 • Kontynuowano prace środowiskowe.
 • Kontynuowano prace nad projektem budowlanym.
 • Prowadzono bieżącą koordynację międzybranżową.
 • Kontynuowano pozyskiwanie ostatnich brakujących uzgodnień projektów branżowych.
 • Kontynuowano bieżące usuwanie kolizji międzybranżowych.
 • Prowadzono prace w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznej.
 • Kontynuowana prace w zakresie Architektury na MOP i OUD.Tydzień – 29.08.2022 – 04.09.2022

Zakres prac wykonanych w okresie sprawozdawczym:

 • Kontynuowano prace w zakresie geodezji.
 • Kontynuowano prace środowiskowe.
 • Kontynuowano prace nad projektem budowlanym.
 • Prowadzono bieżącą koordynację międzybranżową.
 • Kontynuowano pozyskiwanie ostatnich brakujących uzgodnień projektów branżowych.
 • Zakończono zbieranie wystąpień do jednostek państwowych z wnioskami o opinie do ZRID.
 • Kontynuowano bieżące usuwanie kolizji międzybranżowych.
 • Prowadzono prace w zakresie branży teletechnicznej i elektroenergetycznej.
 • Kontynuowana prace w zakresie Architektury na MOP i OUD.
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅