Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Arcadis Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej
1.1 Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geopol S. C. Marek Szelepa, Piotr Ożóg
(dalszy Podwykonawca)
Plac Mickiewicza 3,
37-200 Przeworsk
Kompleksowa obsługa geodezyjna Kontraktu
1.2 Geopartner Sp. z o. o. ul. Skośna 39b,
30-383 Kraków
Przygotowanie i uzgodnienie robót geologicznych w oparciu o wytyczne Projektanta, opracowanie i uzgodnienie dodatku do DGI
1.3 LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o. ul. Kamiennogórska 22,
60-179 Poznań
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej
1.3.1 Krzysztof Sobczyk Pracownia Architektury „Strefa A” ul. Spokojna 9,
62-023 Kamionki Wielkopolskie
Kompleksowa obsługa architwktoniczna
1.3.2 TELPERION Andrzej Dudziński ul. Sopocka 6/79,
60-473 Poznań
Wykonanie dokumentacji projektowej.
1.4 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
1.5 EGIS POLAND Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa
Wykonanie niezależnych obliczeń ustroju nośnego mostu OM-153 wraz z raportem z obliczeń. Konsultacja i weryfikacja rozwiązań przyjętych na etapie PB i PW.
1.6 Projekt Zieleni Aleksandra Gorgol ul. Mewia 38,
51-418 Wrocław
Projektowanie terenów zielonych oraz ich wykonawstwo.
2 DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Spółka komandytowa ul. Zbąszyńska 29,
60-359 Poznań
Kompleksowa obsługa prawna Kontraktu
3 UEC ULMARK ENTRUSTING COMPANY Marek Przepiórski ul. Aksamitki 7,
02-747 Warszawa
Badania geologiczne uzyskania koncesji na wydobycie złóż
4 PHU ELKO TRANSPORT Józef Kobus ul. Ciechanowiecka 78,
17-300 Siemiatycze
Wynajem lokalu mieszkalnego świadczącego usługi noclegowe